Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (п. 44.1 ПКУ, п. 6 р. III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21).

Тож, у податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, указані в складених на підставі первинних документів податкових накладних. Тому обсяги постачання товарів/послуг і сума ПДВ, указані в помилковій податковій накладній, не підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ.

У випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг та реєстрації її в ЄРПН платник податку з метою виправлення допущеної помилки має право згідно з п. 192.1 ПКУ скласти розрахунок коригування до помилкової податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг, з дотриманням визначених ПКУ строків реєстрації.

При цьому якщо покупець відмовляється від реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до відповідної податкової накладної, то продавець має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого покупця (п. 201.10 ПКУ). Таке право зберігається за ним протягом 365 к.дн., що настають за граничним строком подання відповідної податкової декларації. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання цих товарів/послуг.

Протягом 90 к.дн. із дня надходження такої заяви зі скаргою з урахуванням вимог, установлених пп. 78.1.9 ПКУ, контролюючий орган зобов’язаний провести документальну перевірку.

ІПК ДФСУ від 27.11.2017 р.
№ 2730/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»