Платником ПДВ було здійснено попередню оплату, іншому платнику податку за товари (об’єкти нерухомості), та включено до податкового кредиту відповідну суму ПДВ. На підставі мирової угоди від 10.01.2017 заборгованість іншого платника перед платником за такою попередньою оплатою підлягає частковому списанню.

У разі списання на підставі мирової угоди дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок попередньої оплати товарів, які поставлені не були, факт придбання таких товарів, як це передбачено п. 198.3 ПКУ, також відсутній, та, відповідно, відсутнє право платника на податковий кредит за цими товарами.

Таким чином, якщо платником ПДВ було сформовано податковий кредит при попередній оплаті товарів, які поставлені не були та кредиторська заборгованість за якими підлягає списанню відповідно до мирової угоди, то в податковому періоді, у якому відбувається списання такої дебіторської заборгованості, платнику ПДВ необхідно відкоригувати суму податкового кредиту, сформованого під час попередньої оплати непоставлених товарів. Своєю чергою, зменшення податкового кредиту здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

Такий висновок зробила ДФСУ в ІПК від 22.06.2017 р. № 773/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Власну думку стосовно цього ми виклали в матеріалі «Списання товарної безнадійної дебіторської заборгованості: облік й оподаткування» газети № 228/2017.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»