Якщо платник податку на прибуток, у якого річний бухгалтерський дохід за останній рік не перевищував 20 млн грн, бажає скористатися правом про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень р. ІІІ ПКУ, то в основній частині декларації з податку на прибуток він має зазначити інформацію про наявність такого рішення, проставивши позначку в полі «Наявність рішення», а в полі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» — номер і дату розпорядчого документа підприємства, на підставі якого прийнято це рішення.

Якщо ж у наступних звітних (податкових) періодах такий платник продовжує використовувати право на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування, то в деклараціях із податку на прибуток також проставляється відповідна позначка із зазначенням інформації щодо номера та дати розпорядчого документа підприємства, на підставі якого було прийнято це рішення в декларації за перший рік у такій безперервній сукупності років.

Таке роз’яснення опублікувала ДФС у підкатегорії 102.23.02 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»