Поле № 4 «Призначення платежу» платіжного доручення в разі сплати (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між:

а) державним підприємством (установою, організацією) та господарським товариством (фізичною особою — підприємцем) за погодженням з органом приватизації (для кодів класифікації доходів бюджету 22080200, 22080300), заповнюється за таким прикладом:

 

 

 

*22080200*00000000*11111111*№ 150* 05.07.2013*22222222*1*
*22080300*00000000*11111111*№ 150* 05.07.2013*22222222*1*
*22080200*00000000*3333333333*№ 150* 05.07.2013*22222222*1*
*22080300*00000000*3333333333*№ 150* 05.07.2013*22222222*1*

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

де:

 • 22080200, 22080300 — коди класифікації доходів бюджету;
 • 00000000 — код за ЄДРПОУ орендодавця;
 • 11111111 — код за ЄДРПОУ орендаря — юридичної особи, 3333333333 — реєстраційний номер облікової картки платника податків орендаря — фізичної особи — підприємця;
 • № 150 — номер договору оренди;
 • 05.07.2013 — дата укладання договору оренди;
 • 22222222 — код за ЄДРПОУ органу приватизації;
 • 1 — орендна плата (вид платежу: 1 — орендна плата, 2 — пеня, 3 — авансовий платіж, завдаток);

 

б) органами приватизації та господарським товариством (фізичною особою — підприємцем), заповнюється за таким прикладом:

 

 

 

*22080100*11111111*№ 150*05.07.2013*22222222*1*
*22080200*11111111*№ 150*05.07.2013*22222222*1*
*22080300*11111111*№ 150*05.07.2013*22222222*1*
*22080100*3333333333*№ 150*05.07.2013*22222222*1*
*22080200*3333333333*№ 150*05.07.2013*22222222*1*
*22080300*3333333333*№ 150*05.07.2013*22222222*1*

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

де:

 • 22080100, 22080200, 22080300 — коди класифікації доходів бюджету;
 • 11111111 — код за ЄДРПОУ орендаря, 3333333333 — реєстраційний номер облікової картки платника податків орендаря — фізичної особи — підприємця;
 • № 150 — номер договору оренди;
 • 05.07.2013 — дата укладання договору оренди;
 • 22222222 — код за ЄДРПОУ органу приватизації;
 • 1 — орендна плата (вид платежу: 1 — орендна плата, 2 — пеня, 3 — авансовий платіж, завдаток).

 

Такий механізм заповнення передбачено Наказом Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» від 22.10.2013 р. № 609.

Цей же документ визначає також порядок заповнення поля «Призначення платежу» розрахункового документа під час здійснення передоплати (доплати) за митне оформлення на депозитний рахунок, перерахування до бюджету та повернення з бюджету сум митних платежів.

Зокрема для сплати митних платежів тепер передбачено нові коди видів сплати (350–359).
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»