Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила порядок ведення реєстру виданих векселів. Урегульовано склад інформації, порядок та строки її внесення до реєстру й надання векселедержателю.

Затверджено форму, за якою векселедавець (трасант) складає реєстр.

Відповідно, трасант повинен унести інформацію щодо складання векселя, платежу, погашення, прострочення, пролонгації, протесту в неплатежі за векселем тощо не пізніше трьох робочих днів із дня вчинення відповідної дії або настання події.

Реєстр ведеться українською мовою у хронологічному порядку в міру виникнення фактів видачі переказного та/або простого векселя.

Передбачено, що за письмовим запитом законного векселедержателя векселедавець зобов’язаний надати витяг із реєстру, у якому зазначається вся інформація, що міститься за цим векселем на день видачі.

Порядок оновлено рішенням НКЦПФР від 18.10.2017 р. № 774, яке набере чинності з дня його офіційного опублікування. Відповідно, втратить чинність рішення НКЦПФР від 03.07.2003 р. № 296.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»