Зазначимо: професійна назва роботи «водій кари» у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій), не передбачена. Водночас згідно з п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58, записи про найменування роботи, професії чи посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників і службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій. Тому вводити таку назву до штатного розпису не можна. Для назви «водій кари» необхідно знайти в Класифікаторі професій відповідник.

Для навантаження, розвантаження та перевезення вантажів на промислових підприємствах, складах, базах, залізничних станціях, у портах застосовуються компактні транспортні засоби — електро- та автовізки різних систем, у т.ч. обладнані підйомними платформами та кранами. Вони також можуть називатися або «підлоговий транспорт», або «автокар», «електрокар».

Держпраці у Полтавській області звертає увагу, що в Класифікаторі професій передбачається професійна назва роботи «Водій електро- та автовізка» із кодом 8334.

Кваліфікаційні характеристики та перелік основних робіт,  які властиві для професії водій електро- та автовізка, є у випусках Довідників кваліфікаційних характеристик працівників:

  • 1 — «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженому наказом Мінсоцполітики від 29.12.2004 р. № 336;
  • 87 — «Житлово-комунальне господарство населених пунктів», затвердженому наказом Держкомбуду від 14.06.1999 р. № 144.

Застосування цієї посади не обмежене певними галузями. Її може впровадити будь-яке підприємство. Саме цю посаду доцільно включити до штатного розпису.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»