Фінансові компанії (у т.ч. фінансові компанії — управителі, фінансові компанії — адміністратори, фінансові компанії групи А та групи Б), фінансові установи — юридичні особи публічного права, довірчі товариства та лізингодавці подають звітність в електронній формі з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV. Обов’язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. № 852-IV.

Звітність у паперовому вигляді може бути подано лише на підставі окремого рішення Нацкомфінпослуг щодо окремої фінансової установи.

Датою подання звітності є дата її відправлення через веб-інтерфейс на веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Факт подання звітності підтверджується зміною статусу «Редагується» на статус «Відправлено», при цьому дата й час відправки такої звітності фіксуються в автоматичному режимі програмно-технічними засобами веб-інтерфейсу на веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Звітність, що складається відповідно до цього Порядку (крім звітності лізингодавців), подається до Нацкомфінпослуг у такі строки:

  • за місяць — до 25 числа включно місяця, наступного за звітним;
  • квартальна та річна — у строки, визначені п. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

Лізингодавці подають квартальну звітність до Нацкомфінпослуг до 20 числа включно місяця, наступного за звітним кварталом. У разі подання звітності з порушенням строків  така звітність вважається поданою несвоєчасно.

Форми звітних даних заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період.

Розпорядження Нацкомфінпослуг
від 26.09.2017 р. № 3840

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»