ДФС нагадує: показник Sперевищ відображає загальну суму перевищення податкових зобов’язань над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником ПН і РК, зареєстрованих у ЄРПН. Такий показник є складовою формули, за якою обраховується реєстраційна сума, на яку платник податку має право зареєструвати ПН і/або РК у ЄРПН (SНакл).

Формування показника Sперевищ здійснюється автоматично для кожного платника ПДВ за кожен звітний період починаючи з 1 липня 2015 року, тобто враховується звітність із ПДВ починаючи з податкової звітності за липень 2015 року та ПН і РК, які складені починаючи з 01.07.2015.

Перерахунок показника Sперевищ здійснюється щоразу під час подання декларації з ПДВ/уточнюючого розрахунку за вказані періоди на дату такого подання та/або реєстрації в ЄРПН ПН/РК, складених за вказані періоди на дату такої реєстрації. Під час обчислення позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума (SНакл) платника ПДВ.

При цьому якщо платник податку своєчасно не зареєстрував у ЄРПН податкові накладні та, відповідно, не зменшив реєстраційну суму на суму ПДВ, зазначену в таких ПН, то після подання декларації за відповідний звітний період, у якій задекларовано податкові зобов’язання з ПДВ, реєстраційна сума (SНакл) платника зменшується на суму ПДВ, зазначену у своєчасно не зареєстрованих ПН.

Після реєстрації таких податкових накладних у ЄРПН у системі електронного адміністрування ПДВ автоматично відбувається перерахунок показника Sперевищ за звітний період, у якому було складено таку ПН, та реєстраційної суми (SНакл) з урахуванням сум ПДВ, зазначених у таких податкових накладних.

У разі якщо в платника податку виникли розбіжності між показниками податкової звітності з ПДВ за відповідний звітний період, з урахуванням поданих УР до неї, та сумою податку, що міститься в складених таким платником у відповідному періоді ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН, платнику слід перевірити правильність декларування суми податкових зобов’язань, зазначених у поданих податкових деклараціях за відповідний період.

У випадку виникнення невідповідності між відповідними показниками податкової звітності з ПДВ та даними ЄРПН платнику необхідно виправити таку невідповідність шляхом подання УР за відповідні звітні періоди та/або зареєструвати в ЄРПН відповідні ПН/РК.

Таку відповідь податківці розмістили в категорії 115.02 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»