Податківці звернули увагу на те, що відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ контрольованими операціями є, зокрема, господарські операції з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у т.ч. із доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, у якій вони зареєстровані як юрособи.

Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів у розрізі держав (територій) затверджено постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480 (даліПерелік ОПФ).

Оскільки під час здійснення господарських операцій із продажу товарів за договором комісії право власності на товар переходить безпосередньо від комітента до покупця-нерезидента, і такі господарські операції впливають на об’єкт обкладення податком на прибуток підприємств комітента, а не комісіонера, контрольованими операціями визнаються саме господарські операції комітента з продажу товару нерезиденту (покупцю), організаційно-правова форма якого включена до Переліку ОПФ.

Водночас відповідно до пп. 39.4.2 ПКУ звіт про такі контрольовані операції в установлений строк зобов’язаний подати комітент-резидент.

Стороною контрольованої операції, інформацію про яку має бути розкрито у звіті про контрольовані операції, є нерезидент — покупець товарів, якому комітент продав свої товари за допомогою комісіонера-резидента. Предметом контрольованої операції є товари, що були об’єктом купівлі-продажу.

ІПК ДФС від 14.11.2017 р.
№ 2613/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»