Пенсійний фонд розробив проект оновленого Положення про реєстр застрахованих осіб Державного Реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Інформація з Реєстру застрахованих осіб надаватиметься безоплатно Пенсійним фондом України й територіальними органами Пенсійного фонду України в паперовому та/або електронному вигляді застрахованим особам, страхувальникам чи вповноваженим ними третім особам; органам державної влади, якщо запит зроблено у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законом; іншим юридичним і фізичним особам за рішенням суду.

Інформація з Реєстру застрахованих осіб залежно від визначених параметрів пошуку формується програмним способом за:

  • суб’єктом — застрахованою особою чи страхувальником (групою застрахованих осіб або страхувальників) із зазначенням: для застрахованої особи — номера облікової картки та реєстраційного номера облікової картки платника податків; для страхувальника — коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • обсягом інформації — у повному обсязі чи за окремий період;
  • складом інформації — про участь особи в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні, джерела надходження відомостей щодо неї, набуття застрахованою особою права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо;
  • призначенням інформації — для призначення пенсії, усіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі — субсидії), виявлення фактів використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю та інших цілей, визначених законом.

Інформація з Реєстру застрахованих осіб надаватиметься в електронному вигляді застрахованим особам через термінали доступу, у т.ч. автоматизовані, суб’єктів, підключених до інформаційних сервісів на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України відповідно до договорів, укладених у порядку, установленому законодавством про отримання інформації із систем, де здійснюється обробка інформації, вимоги щодо захисту якої встановлено законом (зовнішні користувачі масових прикладних сервісів).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»