З метою відображення в уточнюючій податковій декларації авансових платежів, що були розраховані та сплачені згідно з попередньою декларацією та не були відображені у звітній Декларації, розділ VII «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах» Декларації заповнюється таким чином:

  • у рядку 24 «Сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка» проставляється показник з рядка 22.1 або рядка 22.2, або рядка 23.1 з Декларації попереднього звітного періоду, який уточнюється (наприклад: «0»);
  • у рядку 25 «Уточнені суми податкових зобов’язань або сума до повернення за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка» відображається сума авансових платежів, що були розраховані та сплачені згідно з попередньо поданою Декларацією та не були відображені у звітній Декларації (наприклад: «2500 грн»);
  • значення рядка 26.2 «Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету» розраховується за такою формулою:

2500 грн (значення рядка 25 ) - 0 (значення рядка 24) = 2500 грн.

Підкатегорія 104.09 системи «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»