Порядок розрахунку розміру бюджетної дотації с/г товаровиробникам визначений постановою КМУ від 08.02.2017 р. № 83. Згідно з ним, якщо товаровиробник після отримання бюджетної дотації за відповідний звітний період (місяць) подав УР податкових зобов’язань із ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що призвело до зменшення суми податкових зобов’язань за звітний період, пропорційно яким здійснена бюджетна дотація за такий звітний період, на суму надміру виплаченої бюджетної дотації зменшується бюджетна дотація такого товаровиробника в наступних звітних періодах.

В ІПК від 09.11.2017 р. № 2566/6/99-99-12-02-01-15/ІПК податківці зауважили: згаданим порядком не передбачено можливості перерахунку суми бюджетної дотації у випадку подання УР податкових зобов’язань із ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що призвело до збільшення суми податкового зобов’язання за минулі звітні періоди.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»