Власник або вповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (ч. 1 ст. 169 КЗпП).

Процедура проведення відповідних медичних оглядів визначена Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246.

З метою визначення категорій працівників, які підлягають періодичному медичному огляду в 2018 році, роботодавець має надати до обласного Управління Держпраці заяву, до якої варто додати копії протоколів лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу на конкретних робочих місцях.

Фірмовий бланк відповідної заяви можна завантажити тут.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»