ДФС розглянула окремі моменти обкладення ПДВ операцій із постачання програмної продукції (її компонентів) і звернула увагу на такі моменти:

1) якщо внаслідок постачання послуг, пов’язаних із програмною продукцією, відбуваються будь-які зміни в такій програмній продукції (у т.ч. оновлення, удосконалення, модернізація та виправлення помилок), то вони розглядаються як операції з постачання окремих компонентів (елементів) програмної продукції та звільняються від обкладення ПДВ відповідно до п. 261 підрозділу 2 р. XX ПКУ.

Своєю чергою, такий режим звільнення поширюється не на осіб, а на операції. На всіх етапах у ланцюжку постачань програмної продукції операції з такого постачання звільняються від обкладення ПДВ;

2) якщо технічна підтримка (установлення, налаштування, тестування, виявлення й усунення недоліків) програмної продукції (комп’ютерних програм), що здійснюється її виробником, є складовою постачання програмної продукції, то операції з постачання такої продукції звільняються від обкладення ПДВ.

У разі якщо послуги з технічної підтримки (установлення, налаштування, тестування, виявлення й усунення недоліків) програмної продукції (комп’ютерних програм) не входять до складу вартості програмної продукції та постачаються не її виробниками, то вони обкладаються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою;

3) операції з постачання окремих компонентів програмної продукції, на основі або за допомогою яких створюється певна програмна продукція чи які можуть діяти як самостійні комп’ютерні програми, звільняються від обкладення ПДВ;

4) операції з постачання послуг (виконання робіт) з розробки програмної продукції чи її компонентів, якщо виконавці послуг (робіт) не набувають права власності на таку програмну продукцію в процесі її створення, а після завершення виконання таких послуг (робіт) право власності на готову програмну продукцію (її компоненти) набуде замовник, обкладаються ПДВ у загальновстановленому порядку.

ІПК ДФС від 10.11.2017 р.
№ 2584/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»