Верховна Рада внесла зміни до КПК, покликані забезпечити дотримання прав учасників кримінального судочинства.

Зокрема, заявникові надано право отримувати витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення. При цьому слідчий, прокурор зобов’язані надати витяг через 24 години з моменту внесення відомостей у реєстр.

Згідно зі змінами ст.ст. 3, 28, 303 і 308 КПК, особа, яка не є стороною кримінального провадження і по відношенню до якої (у т.ч. її майна) здійснюються процесуальні дії, має право заявляти клопотання про здійснення  кримінального провадження в розумні строки й оскаржити порушення таких строків.

У статтях 27, 107, 222 і 236 КПК передбачена обов’язкова відеофіксація проведення обшуку. Відеозапис стає невід’ємним додатком до протоколу обшуку. Крім того, стороні захисту надається право самостійно здійснювати відеофіксацію проведення обшуку. Особа, у житлі якої проводиться обшук, має право користуватися допомогою адвоката на будь-якій стадії його проведення.

Згідно з новою редакцією ст.ст. 160, 164, 165, 168 КПК, сторона звинувачення зобов’язана обґрунтувати необхідність вилучення оригіналів документів або їх копій і робити копії необхідної інформації із залученням фахівця. При цьому вилучення електронних інформаційних систем забороняється.

Доповнено перелік підстав для закриття кримінального провадження, зокрема в разі наявності не скасованої постанови слідчого, прокурора про припинення кримінального провадження з підстав, передбачених п.п. 1, 2, 4, 9 ч. 1 ст. 284 КПК.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (урядовий проект № 7275) прийнято за основу й у цілому на засіданні 16 листопада.

Закон ухвалено з правками, озвученими депутатом Логвинським відносно неприпустимості доказів. Зокрема він запропонував врегулювати питання оскарження допустимості доказів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»