Держпраці у Хмельницькій області звернуло увагу на роз’яснення Мінсоцполітики вiд 08.07.2014 р. № 7302/3/14-14/13, яким було врегульовано питання невиходу працівника на роботу у зв’язку з переміщенням працівників із районів проведення АТО.

Такі підлеглі не звільняються за «прогул», за ними зберігаються місце роботи та посада, а в табелі обліку використання робочого часу ставиться позначення «НЗ» — неявки з нез’ясованих причин або «I» — iншi причини неявок.

Держпраці наголосило, що:

  • період, упродовж якого працівник не працював із нез’ясованих причин, не зараховується до стажу роботи, що надає право на щорічну відпустку;
  • час перебування працiвника у вiдпустцi без збереження заробітної плати, яка йому була надана за п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р.  № 504/96-ВР, зараховується до стажу роботи, що надає право на щорічну основну відпустку.

Вiдповiдно, пiд час звiльнення такого працiвника йому має бути виплачена грошова компенсацiя за всi невикористанi ним днi щорiчної вiдпустки  з урахуванням перiоду перебування працiвника в такiй вiдпустцi без збереження заробiтної плати.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»