Операції з ліквідації основних виробничих засобів або невиробничих засобів прирівняні до операцій із постачання товарів, які є об’єктом обкладення ПДВ. Тож обкладаються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%. Своєю чергою, база обкладення ПДВ за такими операціями визначається відповідно до п. 189.9 ПКУ, а саме за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Водночас знищення, розібрання чи перетворення основних виробничих або невиробничих засобів в інший спосіб дії обставин непереборної сили (у т.ч. у зв’язку з пожежею), унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, з метою обкладення ПДВ не вважатиметься постачанням товарів. Звісно, за умови, якщо платник ПДВ надасть контролюючому органу відповідний підтверджуючий документ про виникнення таких обставин, наданий йому компетентним органом. Цими документами можуть бути, але не виключно:

  • акт, який засвідчує факт пожежі, складений відповідно до положень Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою КМУ від 26.12.2003 р. № 2030, що підписується комісією, до складу якої входить не менш як три особи, у т.ч. представник територіального органу ДСНС України, представник адміністрації (власник) об’єкта, потерпілий;
  • сертифікат Торгово-промислової палати України, який підтверджує факт настання обставин непереборної сили (форс-мажору);
  • дані (витяг) з відповідного реєстру про припинення права власності на основні засоби в разі їх повного знищення згідно з порядком, визначеним ст. 349 Цивільного кодексу України;
  • заява про кримінальне правопорушення, зареєстрована в єдиному реєстрі досудових розслідувань, у разі викрадення основних засобів.

ІПК ДФСУ від 06.11.2017 р.
№ 2524/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»