Мінфін оновив Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків. Нове Положення затверджено наказом Мінфіну від 29.09.2017 р. № 822.

Цим Положенням визначаються форми:

  • облікової картки фізичної особи — платника податків (далі — Облікова картка);
  • повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі — Повідомлення);
  • заяви про зміну даних, що вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта);
  • заяви про отримання відомостей із Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
  • відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, що вноситься до паспортів у формі книжечки фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган;
  • даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вносяться до паспорта громадянина України у формі книжечки;
  • картки платника податків — документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта;
  • документів, пов’язаних із реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»