Для отримання роз’яснення щодо права працівника підприємства (директора) здійснювати розрахунки за придбані товарно-матеріальні цінності для господарських потреб такого суб’єкта господарювання з використанням картки «ключ до рахунка» без оприбуткування в касі підприємства та необхідності подання в такому випадку Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, необхідно звертатися до Національного банку України як до розробника Положення № 637.

Нагадаємо: відповідно до п. 2.12 гл. 2 Положення № 637, фізичні особи — довірені особи підприємств (юридичних осіб), які відповідно до законодавства України одержали готівку з поточного рахунка із застосуванням корпоративного електронного платіжного засобу чи особистого електронного платіжного засобу, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом із підтвердними документами в установлені строки та порядку, що визначені для підзвітних осіб законодавством України, а також документи про одержання готівки з поточного рахунка (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала тощо) разом із невитраченим залишком готівки.

Підкатегорія 109.15 системи «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»