Взаємовідносини, які виникають під час продажу й купівлі електроенергії між виробниками чи постачальниками електроенергії та споживачами (на роздрібному ринку електроенергії), регулюються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.1996 р. № 28 (далі — ПКЕЕ).

Відповідно до пп. 4.2.2 Типового договору про постачання електричної енергії (додаток 3 до ПКЕЕ), за перевищення договірних величин споживання електроенергії та потужності, визначених умовами договору про постачання електроенергії, споживач сплачує постачальнику двократну вартість різниці фактично спожитої та договірної величин.

Суми, що додатково та в обов’язковому порядку сплачуються споживачами електроенергії (крім населення) на користь енергопостачальників за споживання електроенергії понад договірні величини, належать до категорії штрафних санкцій.

У разі коли споживач електричної енергії зобов’язаний відповідно до умов укладеного договору про постачання електроенергії сплатити суми за перевищення договірних величин споживання електричної енергії в розмірі двократної вартості різниці фактично спожитої та договірної величини електроенергії, то структура такого платежу містить одну частину, яка відповідає оплаті за товар, та другу частину, що відповідає штрафній санкції за перевищення договірних величин споживання електроенергії.

Відповідного висновку доходить НКРЕКП у листі від 11.09.2017 р. № 9830/20/7-17. Водночас висвітлення питань щодо можливості застосування КЕКВ 2800 «Інші видатки» та 2273 «Оплата електроенергії» для здійснення оплати за електроенергію, що сплачена у двократному розмірі вартості електричної енергії, до повноважень НКРЕКП не належить.

Проте зазначається: у зв’язку з набранням чинності з 11.06.2017 Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. № 2019-VIII втратила чинність ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР, яка й передбачала, що споживачі (крім населення та навчальних закладів) у випадку споживання електроенергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої та договірної величини.

Державна казначейська служба, своєю чергою, у листі від 06.10.2017 р. № 16-13/931-16652 указала: сплата донарахованих платежів (окрім штрафів і пені), визначених контрольними органами відповідно до законодавства, проводиться за тим кодом, за яким має бути проведений основний платіж. Плата за електроенергію, включаючи оплату послуг з її транспортування, здійснюється за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»