Нагадаємо: фінансові інвестиції — господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів і/або інших фінансових інструментів (пп. «б» пп. 14.1.81 ПКУ).

Водночас пп. 140.5.3 ПКУ передбачено: фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації.

Податківці в ІПК від 02.11.2017 р. № 2486/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зауважили: ПКУ не передбачено різниць для коригування фінрезультату до оподаткування на суму знецінення фінансової інвестиції в дочірнє підприємство, якщо така фінансова інвестиція не обліковується за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації та оцінюється за її собівартістю згідно з МСФЗ.

Така операція відображається в складі фінрезультату до оподаткування відповідно до правил бухобліку.

У разі якщо платник податку виявляє допущені помилки під час складання раніше поданої ним податкової звітності, то такі помилки він може виправити шляхом подання уточнюючого розрахунку чи в складі декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому таку помилку допущено.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»