Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення чи зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку чи збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають згідно з положеннями ПКУ.

Водночас положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях із безоплатного отримання простих іменних акцій за договором дарування.

Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку під час формування фінансового результату до оподаткування.

ІПК ДФСУ від 06.11.2017 р.
№ 2527/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»