У графі «Одержано (від кого, № та дата)» авансового звіту зазначаються сума отриманого авансу, а також спосіб, яким такий аванс було отримано (видано з каси, перераховано на особистий картковий рахунок або знято за допомогою корпоративної платіжної картки).

У разі якщо грошові кошти видано підзвітній особі з каси на підставі видаткового касового ордера, то в графі «Одержано (від кого, № та дата)» цього звіту слід зазначити: «Із каси» та вказати дату й номер видаткового касового ордера чи видаткової відомості.

Якщо грошові кошти було перераховано на особистий картковий рахунок, то в наведеній графі слід зазначити: «З поточного рахунка» та вказати дату й номер платіжного доручення.

У випадку ж якщо грошові кошти знято за допомогою корпоративної платіжної карти, то в наведеній графі слід зазначити «З корпоративного рахунка», номер рахунка та вказати дату й номер документа, що підтверджує факт зняття готівки (квитанція/чек банкомата, касовий чек, який підтверджує купівлю товару (отримання послуги), сліп тощо).

Роз’яснення з розділу 109.14 системи «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»