Відповідно до п. 199.1 ПКУ, у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання. Для цього не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду складається та реєструється в ЄРПН зведена податкова накладна на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) ПДВ під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів у неоподатковуваних операціях.

За підсумками календарного року платник ПДВ здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних і неоподатковуваних операцій (п. 199.4 ПКУ).

Відповідно до п. 199.5 ПКУ, частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, визначена з урахуванням норм п.п. 199.2–199.4 ПКУ, застосовується для проведення коригування сум податкових зобов’язань, зазначених у п. 199.1 ПКУ. Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються в податковій декларації за останній податковий період року.

Таке відображення результатів перерахунку сум податкових зобов’язань у податковій звітності з ПДВ здійснюється на підставі розрахунків коригування до зведених податкових накладних, складених згідно з п. 199.1 ПКУ. Такі розрахунки коригування складаються не пізніше останнього дня року, за який проводиться перерахунок, і підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

Отже, результати перерахунку сум податкових зобов’язань, здійсненого згідно з п. 199.4 ПКУ, відображаються в податковій декларації за останній податковий період року незалежно від факту реєстрації в ЄРПН відповідного розрахунку коригування.

Таке роз’яснення ДФС опублікувала в розділі 101.23 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»