Нагадаємо: соцстрахівські спори щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів і з інших питань вирішуються в судовому порядку.

Водночас за бажанням заінтересована особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії Фонду соцстрахування. Положення про діяльність таких комісій затвердив Фонд своєю постановою від 12.09.2017 р. № 45.

Це положення визначає завдання, функції, повноваження, порядок формування та діяльності:

  • спеціальної комісії Фонду соцстрахування України з питань вирішення спорів (постійно діючий орган, до складу якого на громадських і паритетних засадах входять по 3 представники держави, застрахованих осіб і страхувальників);
  • комісій при робочих органах виконавчої дирекції Фонду соцстрахування України (створюються на громадських і паритетних засадах, до складу яких входять по 2 представники місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників). Персональний склад таких комісій затверджується Фондом за спільним поданням 3-х представників сторін.

Основним завданням комісій є вирішення по суті спорів, що виникають із правовідносин, урегульованих Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV.

Комісії вирішують спори, які виникли між сторонами (застрахованими особами, страхувальниками, страховиком) щодо:

  • сум страхових внесків,
  • призначення матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
  • обчислення страхового стажу;
  • розміру шкоди та права на її відшкодування;
  • призначення страхових виплат і надання соціальних послуг за соціальним страхуванням від нещасного випадку;
  • інших питань.

Спір розглядається комісією в присутності сторін спору чи їх представників. За відсутності сторін (сторони) без поважних причин у разі наявності достатніх даних (документів, інформацій, письмових пояснень тощо) для вирішення спору рішення комісією може бути прийняте за відсутності сторін (сторони).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»