Суб’єкти держсектора вже невдовзі можуть отримати оновлені форми фінзвітності:

  • № 1-дс «Баланс»;
  • № 2-дс «Звіт про фінансові результати»;
  • № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів»;
  • № 4-дс «Звіт про власний капітал».

Це передбачає проект наказу Мінфіну, яким запропоновано нову редакцію Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та нові редакції додатків 1–4 до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», якими й затверджено форми фінзвітності.

Також Мінфіном іншим проектом наказу розроблено зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, відповідно до яких:

1. Амортизація інших необоротних матеріальних активів, створених у результаті поліпшення об’єкта операційної оренди, нараховується із застосуванням прямолінійного методу, з урахуванням строку використання об’єкта операційної оренди відповідно до договору оренди.

2. Основні засоби, виявлені в результаті інвентаризації як нестача, списуються з балансу та відносяться на рахунок винних осіб у розмірі, визначеному відповідно до законодавства, а в разі якщо винні особи не встановлені, зараховуються на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або закриття справи згідно із законодавством.

3. Отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.

Окрім того, змінами до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору передбачатиметься, що оперативний кількісний облік МПШ за місцями експлуатації не стосуватиметься канцелярського приладдя.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»