Починаючи з 11.10.2017 набрали чинності норми стосовно покриття Пенсійному фонду України недоотриманої суми коштів від застосування розміру ЄСВ, передбаченого ч.ч. 13 та 14 ст. 8 Закону про ЄСВ, який сплачується підприємствами (установами, організаціями) за працюючих осіб з інвалідністю в розмірі 8,41%, всеукраїнськими громадськими організаціями за осіб з інвалідністю (товариств УТОГ та УТОС) — у розмірі 5,3%, підприємствами й організаціями громадських організацій, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і за умови, якщо фонд оплати праці таких  осіб з інвалідністю становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, — у розмірі 5,5% бази нарахування ЄСВ.

Розрахунок недоотриманих Пенсійним фондом сум від застосування зазначених вище пільгових розмірів ЄСВ здійснюватиметься в порядку, установленому Пенсійним фондом України за погодженням із Державною фіскальною службою України.

Для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів платники ЄСВ розраховуватимуть і відображатимуть у звітності суму ЄСВ у розмірах, передбачених ч.ч. 5 та 14 ст.  8 Закону про ЄСВ, не змінюючи при цьому суми сплати ЄСВ.

Наразі ПФУ розроблено відповідний Порядок розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Розрахунок недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру ЄСВ здійснюється Пенсійним фондом України за інформацією Державної фіскальної служби України, яка надаватиметься щомісяця до 5 числа місяця, наступного за місяцем подання Звіту з ЄСВ, у порядку обміну інформацією між цими органами.

Для розрахунку використовуватимуться дані Звітів із ЄСВ, зокрема, і про суму ЄСВ, розраховану  та відображену  в такому Звіті в розмірі, установленому ч.  5  ст. 8 Закону про ЄСВ (ставка — 22%), на зарплату, нараховану платниками, на яку нараховується пільговий розмір ЄСВ.

Однак із цих норм наразі незрозуміло, чи зміниться та яким чином форма Звіту з ЄСВ, аби в ній відображати вказані суми.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»