Завважимо, що станом натепер «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» (форма № 29-сг (річна)) затверджено наказом Держстату від 25.09.2015 р. № 219. Водночас, починаючи зі звіту станом на 01 грудня 2017 року, потрібно подавати нову форму звіту, затверджену наказом Держстату від 17.07.2017 р. № 170. Нагадаємо: такий звіт подається не пізніше 02 грудня.

Держстат у роз’ясненні від 17.07.2017 р. № 17.4-12/6 зазначив, що показники форми ґрунтуються на даних документів первинного обліку:

  • первинних облікових документів за формами № ВЗСГ-1, № ВЗСГ-4, № ВЗСГ-8, № ВЗСГ-10, затвердженими наказом Мінагрополітики від 21.12.2007 р. № 929;
  • первинних облікових документів за формами № ПБАСГ-1, № ПБАСГ-2, затвердженими наказом Мінагрополітики від 21.02.2008 р. № 73;
  • облікових листах трактористів-машиністів;
  • актів на списання загиблих площ.

Показники форми характеризують фактичні розміри посівних і зібраних площ с/г культур, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень на землях, що перебувають/перебували протягом звітного року у володінні та користуванні підприємства (уключаючи землі, узяті в оренду, але без урахування земель, відданих в оренду, якщо передання земельних ділянок здійснене й оформлене договорами найму (оренди) згідно із чинним законодавством).

У показниках форми враховані також розрахункові дані щодо збирання врожаю окремих с/г культур після 01 грудня звітного року (дати подання звіту), якщо передбачено продовження таких робіт.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»