Мінфін затвердив:

  • Структуру кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;
  • Типову відомчу класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів;
  • Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасову класифікацію видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.

Ідеться про наказ Мінфіну від 20.09.2017 р. № 793, який набере чинності з 01.01.2018.

Відповідно до вимог ч.  2 ст. 10 Бюджетного кодексу України, програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формуються місцевим фінансовим органом за пропозиціями, наданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах. Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується з урахуванням вимог Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується Мінфіном.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»