Підприємства зобов’язали надавати копії фінзвітності та консолідованої фінзвітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI.

Відповідну норму прописали в ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Ці зміни закладено в Законі України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII, що запрацює з 2018 року.

Також указується, що фінзвітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не поширюється заборона щодо розповсюдження статистичної інформації.

Підприємства зобов’язані забезпечувати доступність фінзвітності та консолідованої фінзвітності для ознайомлення юридичних і фізичних осіб за місцезнаходженням цих підприємств.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які провадять діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше, ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінзвітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі). Ця норма запрацює із 2019 року.

Інші фінустанови, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінзвітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі). Ця норма запрацює із 2019 року.

Підприємства зможуть подавати уточнену фінзвітність й уточнену консолідовану фінзвітність на заміну раніше поданої за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінзвітності й уточненої консолідованої фінзвітності здійснюються в такому самому порядку, як і звітності, що уточнюється.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»