Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не становитимуть підставу для невизнання господарської операції за умови, якщо такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст й обсяг господарської операції тощо.

Відповідні доповнення до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV запрацюють із 01.01.2018. Сталося це завдяки Закону України від  05.10.2017 р. № 2164-VIII.

Водночас передбачено: права й обов’язки сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом, не залежать від факту відображення її в регістрах і на рахунках бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»