Правління НБУ внесло зміни до:

 • Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492;
 • Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516;
 • Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

Зокрема, як ідеться в офіційному повідомленні, розміщеному на сайті НБУ:

 • скасовано обов’язок щодо використання суб’єктом господарювання печаток на документах (у т.ч. на розрахункових документах);
 • дозволено укладення договорів про відкриття банківського рахунка та банківського вкладу в електронній формі, зокрема, шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору;
 • надано право клієнтам, які вже мають рахунки в банку, на відкриття наступних рахунків у цьому банку без особистої присутності, шляхом подання документів за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • передбачено відступлення права вимоги за договором банківського вкладу;
 • запроваджено норми щодо використання під час здійснення операцій за рахунком фізичної особи зразка його підпису чи довіреної ним особи, зазначеного в договорі банківського рахунка/договорі банківського вкладу/довіреності чи іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку;
 • визначено порядок відкриття та використання поточних рахунків фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена;
 • визначено порядок відкриття фізичними особами — підприємцями поточних рахунків фізичним особам для здійснення деяких видів виплат заробітної плати й прирівняних до неї платежів;
 • удосконалено режим функціонування поточних рахунків клієнтів, зокрема, у частині виплат, пов’язаних із відрядженням.

Постанова Правління НБУ
від 25.10.2017 р. № 106
(чинна з 31.10.2017 р.)

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»