Міндоходів роз’яснило, що митний орган має право самостійно змінити код УКТ ЗЕД (перекласифікувати) після закінчення митного оформлення товарів. Таке право визначене ч. 4 ст. 69 Митного кодексу України (далі — МКУ).

Водночас Міндоходів наголосив, що правильність класифікації згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо яких проведено митне оформлення, може бути предметом перевірки митного органу під час проведення документальних виїзних (планових або позапланових) і документальних невиїзних перевірок.

Так, якщо під час перевірки буде виявлено, що код УКТ ЗЕД визначено не правильно, то дії, учинені підприємством на виконання раніше прийнятих рішень щодо класифікації товарів для митних цілей (маються на увазі рішення, прийняті під час митного оформлення товарів), не тягнуть застосування штрафних санкцій.

Виняток становлять випадки, коли такі рішення були прийняті на підставі поданих підприємством недостовірних документів, недостовірної інформації та/або внаслідок ненадання підприємством усієї наявної у нього інформації, необхідної для прийняття зазначених рішень, що суттєво вплинуло на характер цих рішень (ч. 8 ст. 345 МКУ).

Лист Міндоходів «Про надання інформації для громадської організації» від 27.08.2013 р. № 9818/6/99-99-24-02-02-15

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»