Нагадаємо: чинний Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затверджено постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 246. Уряд укотре передбачив зміни до нього.

Зокрема, згідно з корективами буде визначено, що:

  • вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття посади включають кваліфікаційні вимоги, вимоги до компетентності та вимоги до професійних знань;
  • умови проведення конкурсу затверджуються наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення або керівника державної служби;
  • кандидат, якого не допущено до тестування, після усунення недоліків у поданих ним документах у межах установленого строку для подання таких документів зможе подати їх повторно в передбаченому порядку. В іншому разі кандидат вважається таким, що не пройшов конкурсу, про що зазначається в протоколі засідання Комісії чи конкурсної комісії;
  • про дату й час, передбачений для тестування всіх кандидатів, повідомляється в один із доступних способів. Зокрема в письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку не пізніше ніж за один робочий день до проходження тестування.

Також уточнено, що в разі:

  • подання документів для участі в конкурсі особисто або поштою заява про участь у конкурсі пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки (з проставленням власноручного підпису), а заява, зазначена в пп. 3 п. 19 Порядку проведення конкурсу, — власноручно;
  • здійснення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи зберігаються в державному органі, у якому проводився конкурс, протягом 5-ти років.

Крім того, викладено в новій редакції додатки 1, 10–13, 18 до Порядку проведення конкурсу.

Постанова КМУ від 25.10.2017 р. № 815

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»