Так, постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 передбачено: роботодавець повинен одержати відповідний дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які зазначені в додатку 3, зокрема це технологічні транспортні засоби (у т.ч. навантажувачі), що підлягають реєстрації в територіальних органах Держпраці.

Аналогічну вимогу містить Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII (даліЗакон № 2694).

Так, відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону № 2694 роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Однак водночас цією ж нормою (ч. 3 ст. 21 Закону № 2694) передбачено: одержання дозволу не вимагається, якщо устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката чи щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у випадку реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Статтею 34 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. № 3353-XII передбачено: відомчу реєстрацію та облік великотоннажних транспортних засобів й інших технологічних транспортних засобів здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів затверджено постановою КМУ від 06.01.2010 р. № 8 (даліПорядок № 8).

Отже, оформлення дозволу на експлуатацію технологічних транспортних засобів не вимагається в разі їх реєстрації відповідно до Порядку № 8 у територіальних органах Держпраці.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»