Якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку чи страховий випадок настав у перший день роботи, середня зарплата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, установленої на день настання страхового випадку (п. 28 Порядку № 1266).

У тих випадках, коли середня заробітна плата обчислюється відповідно до п. 28 Порядку № 1266, середньоденна зарплата за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) або її частини (у разі коли особа працює в режимі неповного робочого дня чи тижня) на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

На думку Мінсоцполітики, викладену в листі від 23.05.2017 р. № 262/0/86-17/273: якщо оплата праці працівників на підприємстві здійснюється за погодинною системою оплати праці, тарифна ставка на момент настання страхового випадку може бути розрахована як добуток погодинної тарифної ставки в місяці настання страхового випадку на норму робочого часу в цьому місяці.

Обчислення середньоденної заробітної плати в місяці настання страхового випадку необхідно здійснювати шляхом ділення тарифної ставки в місяці настання страхового випадку на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»