Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10-ти робочих днів, для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва — 2-х робочих днів. Зазначені строки закріплені в п. 10 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295.

Водночас Держпраці в листі 08.09.2017 р. № 9151/4/4.1-ДП-17 уточнено: інспекційні відвідування проводяться в робочий час інспектора праці за винятком днів, у які роботодавець не використовує найманої праці.родолжительность инспекционного посещения, невыездного инспектирования не может превышать 10-ти рабочих дней, для субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства — 2-х рабочих дней. Указанные сроки закреплены в п. 10 Порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, утвержденного постановлением КМУ от 26.04.2017 г. № 295.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»