Мінфін затвердив Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій (даліПорядок).

Відповідний Порядок узгоджений із положеннями ст.ст. 52, 53 ПКУ. Водночас у ньому закріплено порядок підготовки та надання узагальнюючих податкових консультацій, а також структуру останніх.

Так, р. ІІ Порядку передбачено, що відповідальним за підготовку та надання узагальнюючих податкових консультацій є структурний підрозділ Мінфіну.

З метою надання пропозицій та рекомендацій щодо підготовки проектів узагальнюючих податкових консультацій Мінфіном утворюється Експертна рада з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Мінфіні (далі — Експертна рада) як постійно діючий консультативно-дорадчий орган.

Відповідальний підрозділ за потреби, але не рідше ніж раз на квартал ініціює проведення засідання Експертної ради.

Узагальнена інформація про результати практичного застосування законодавства з питань оподаткування, з питань сплати ЄСВ надається Мінфіну Державною фіскальною службою України та включає:

  • інформацію щодо значної кількості індивідуальних податкових консультацій, наданих за відповідний період контролюючим органом платникам податків, які стосуються одного чи декількох схожих питань;
  • інформацію щодо запитів про надання роз’яснень стосовно податкового й іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, які надійшли до контролюючого органу та включають питання, що стосуються всіх або значної кількості платників податків (у т.ч. у розрізі окремої галузі чи напряму діяльності) і не залежать від специфічних (унікальних) умов конкретної господарської операції;
  • інформацію про обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового й іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Згідно з р. ІІІ Порядку, узагальнююча податкова консультація має містити:

  • тему консультації;
  • визначення податку, збору, обов’язкового платежу, питань їх адміністрування, щодо яких надається консультація;
  • опис питань, що порушуються;
  • посилання на конкретні норми законодавства, щодо яких надається консультація;
  • обґрунтування застосування норм законодавства;
  • стислий висновок за результатами аналізу щодо практичного застосування норм податкового й іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган.

Узагальнююча податкова консультація може містити відповіді на декілька питань, об’єднаних однією темою.

За потреби узагальнююча податкова консультація може включати приклади до окремих ситуацій, які можуть мати місце в діяльності платників податків.

Наказ Мінфіну від 27.09.2017 р. № 811

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»