Нагадаємо: записи про найменування роботи, професії чи посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010.

Описи професій, основні кваліфікаційні характеристики робіт, професійні назви робіт наведені в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), який складається з випусків і розділів випусків, що згруповані за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт.

Для всіх випусків ДКХП є чинними Загальні положення Довідника, затверджені наказом Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336. У них зазначено, що ДКХП є нормативним документом, обов’язковим у питаннях управління персоналом на підприємствах, в установах й організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Конкретний перелік посадових обов’язків працівника визначається посадовими (робочими) інструкціями, які розробляють і затверджують на основі ДКХП роботодавці, беручи до уваги конкретні завдання й обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп й особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

У разі виконання працівником робіт, віднесених до різних професій, трудовий договір укладається за згодою сторін із професії, яка визнана основною. Основною вважається професія з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими професіями.

Професія «маляр - штукатур» у Класифікаторі професій ДК 003:2010 відсутня, тому таку назву застосовувати не можна. Водночас професії «маляр» і «штукатур» там передбачені.

Опис робіт, властивих для професій «маляр» та «штукатур», міститься у випуску 64 ДКХП «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», затвердженому наказом Держбуду від 21.02.2000 р. № 32.

ГУ Держпраці у Полтавській області наголосило: адміністрації підприємства необхідно визначиться з обсягом робіт, який виконує працівник. Запис у трудовій книжці залежатиме від обсягів малярних і штукатурних робіт, що виконує робітник.

У робочу інструкцію до переліку посадових обов’язків працівника необхідно включити характеристики робіт, що є меншими за обсягами порівняно з основною професією.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»