Працiвника направлено у вiдрядження в лютому 2017 року на 3 робочих днi. Працiвник вiдпрацював у груднi 2016 року 6 днiв (2 днi був у вiдрядженнi, решту днiв — хворiв), у сiчнi 2017 року — 10 днiв (iншi днi перебував у вiдпустцi).

У груднi 2016 року працiвник одержав премiї з примiтками в наказах «вiдповiдно до вiдпрацьованого часу» на загальну суму 3001 грн, а саме: за IV квартал 2016 року — 2001 грн i за листопад — 1000 грн.

Як ураховується кожна з премiй для розрахунку середньої зарплати пiд час перебування працiвника у вiдрядженнi в лютому 2017 року?

Консультує Мінсоцполітики: премiї включаються в заробiток того мiсяця, на який вони припадають згiдно з розрахунковою вiдомiстю на заробiтну плату.

Премiї, якi виплачуються за квартал i бiльш тривалий промiжок часу, при обчисленні середньої заробiтної плати за останнi 2 календарних мiсяцi включаються до заробiтку в частинi, що вiдповiдає кiлькостi мiсяцiв у розрахунковому перiодi.

Якщо число робочих днiв у розрахунковому перiодi вiдпрацьоване не повнiстю, премiї пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi 2 календарних мiсяцi враховуються пропорцiйно до часу, вiдпрацьованого в розрахунковому перiодi.

Тобто квартальна премiя, виплачена в розрахунковому перiодi (2 мiсяцi), ураховується пiд час обчислення середньої заробiтної плати як 2/3 нарахованої суми.

Якщо працiвник не повнiстю вiдпрацював робочi днi розрахункового перiоду, то 2/3 премiї та премiя за мiсяць ураховуються пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.

Отже, суми премiй ураховуються пропорцiйно до вiдпрацьованого в розрахунковому перiодi часу.

Відповідне роз’яснення фахівця Мінсоцполітики розмістило на своєму сайті Управління Держпраці у Хмельницькій області.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»