ДФСУ поінформувала регіональні органи про видання Мінфіном наказів, що набрали чинності 20.10.2017:

  • від 21.08.2017 р. № 708 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 50» (даліНаказ № 708);
  • від 21.08.2017 р. № 709 «Про затвердження форм Довідки про цільове використання легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану як сировини у виробництві етилену, Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію, та Журналу обліку погашення податкових векселів» (даліНаказ № 709).

Станом натепер дія зазначених наказів поширена на такі групи підакцизних товарів, як: скраплений газ, бутан і ізобутан, що ввозяться в Україну як сировина для виробництва етилену без сплати акцизного податку з оформленням податкового векселя.

Наказом № 708 унесено зміни до Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб’єктів господарювання, які використовують легкі та важкі дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва етилену.

Наказом № 709 визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінфіну від 17.02.2012 р. № 196 та внесено зміни до форм Довідки про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену, Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію, та Журналу обліку погашення податкових векселів (про це йшлося в новині «Мінфін оновив форму довідки про сплату суми акцизу, яка розрахована за ставками на готову продукцію»).

Відтепер у нових формах Довідки та Журналу, крім назви нафтопродуктів, які отримані або ввезені виробником етилену на митну територію України у межах квот, зазначається також їх код згідно з УКТ ЗЕД.

Крім цього, уточнено визначення осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, та враховано, що номер паспорта громадянина України, який виготовлено у формі картки, містить дев’ять цифр і не містить серію.

Дія виданих наказів поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які в межах квот отримують та/або ввозять в Україну нафтопродукти й використовують їх як сировину для виробництва етилену без сплати акцизного податку з оформленням податкового векселя як гарантії її цільового використання.

Водночас контролери зауважили: виданими наказами не змінюються порядок  погашення податкових векселів, порядок підтвердження цільового використання сировини для виробництва етилену, порядок контролю за цільовим використанням нафтопродуктів, реалізованих за нульовою ставкою акцизного податку або ввезених на митну територію України без сплати акцизного податку, що використовуються виробниками етилену для виробництва етилену.

Починаючи з 20.10.2017 Довідка про цільове використання легких та важких дистилятів як сировини у виробництві етилену, Довідка про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію, формуються та подаються відповідними суб’єктами господарювання до контролюючих органів за формами, затвердженими Наказом № 709.

Лист ДФСУ від 23.10.2017 р.
№ 1528/99-99-15-03-03-17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»