ГУ Держпраці у Львівській області завважило: виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам бюджетної сфери регламентовано законами України, постановами Уряду, галузевими наказами. Також питання виплати цієї допомоги визначається в положенні про надання матеріальної допомоги, що є додатком до колективного договору.

Як приклад, в обов’язковому порядку матеріальна допомога на оздоровлення під час надання відпустки має виплачуватися:

  • педагогічним та науково-педагогічним працівникам (ст. 57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII);
  • працівникам бібліотек (постанова КМУ «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 р. № 84);
  • медичним і фармацевтичним працівникам (постанова КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 р. № 524) тощо.

Своєю чергою, умовою гарантованої виплати допомоги на оздоровлення є факт надання працівникові щорічної відпустки (або її частини).

Для підприємств, установ і організацій, які не фінансуються з бюджетів, нормативного регламентування надання матеріальної допомоги на оздоровлення не передбачено, при цьому відповідні питання можуть визначатися в колективному договорі.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»