Нагадаємо, що підстави припинення трудового договору визначені ст. 36 КЗпП. Звільнення працівника через установлення його невiдповiдностi обiйманiй посаді, на яку його прийнято, або виконуванiй роботi впродовж строку випробування передбачене п. 11 ст. 40 КЗпП i є звільненням за iнiцiативою роботодавця.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 40 КЗпП, не допускається звільнення працівника з iнiцiативи власника або вповноваженого ним органу в перiод його тимчасової непрацездатностi (крiм звiльнення за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у період перебування працівника у вiдпустцi.

Фахівці Держпраці у Хмельницькій області зауважують: звільнення працівника за п. 11 ст. 40 КЗпП можливе тільки після закінчення тимчасової непрацездатності. При цьому обов’язково має видаватися наказ про неврахування днів тимчасової непрацездатності до строку випробування.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»