Учні, слухачі учбових закладів, які згідно з договором, укладеним між професійно-технічним навчальним закладом і підприємством, проходять виробничу практику та виробниче навчання на підприємстві, не включаються до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства.

Водночас із моменту розподілу слухачів професійно-технічного навчального закладу на робочі місця або навчально-виробничі ділянки на них відповідно до законодавства про охорону праці поширюються права й обов’язки щодо виконання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку й інших правил і норм, які діють на підприємстві, відповідних професій, спеціальностей і рівнів кваліфікації робітників та службовців. Учні, слухачі підлягають соціальному й іншому страхуванню нарівні з відповідними працівниками підприємства.

Своєю чергою, платниками ЄСВ є роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

У разі якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної зарплати, установленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, установленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), і ставки ЄСВ.

Отже, якщо дохід у вигляді зарплати, який виплачується студентам (учням) професійних училищ під час проходження виробничої практики, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати й ставки ЄСВ, за умови відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця.

ІПК ДФС від 17.10.2017 р.
№ 2257/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»