У який строк і за який звітний період ФО, щодо яких після 01.01.2017 у ЄДР унесено запис про припинення підприємницької діяльності ФОП, подають ліквідаційну звітність (крім ЄВ) та в якому вигляді (електронному чи на паперових носіях)?

Фізичні особи, які перебували на загальній системі, щодо яких, починаючи з 01.01.2017, до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, подають ліквідаційні податкові декларації про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі оподаткування востаннє за звітний період із дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду, до останнього дня календарного місяця, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, протягом 30 к.дн. із дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Фізособи-єдинники, щодо яких, починаючи з 01.01.2017, до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, подають податкові декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця востаннє за податковий (звітний) квартал, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком із початку року в строки, визначені пп. 49.18.2 ПКУ, протягом 40 к.дн., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Слід зазначити, що ліквідаційна податкова декларація про майновий стан і доходи й остання податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця подаються за вибором платника податків відповідно до п. 49.3 ПКУ в один із наведених нижче способів:

а) особисто платником податків або вповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу й електронного цифрового підпису.

Водночас нормами ПКУ не передбачено подання ліквідаційної звітності для фізичних осіб, які перебували на спрощеній системі оподаткування.

Підкатегорія 135.02 системи «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»