Як відомо, об’єкт обкладення податком на прибуток визначається шляхом коригування бухгалтерського фінансового результату на різниці, передбачені ПКУ.

Так, у разі продажу основних засобів (у т.ч. інвестиційної нерухомості, що обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю), які не використовуються в господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування:

  • збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної згідно з бухобліком (відповідно до п. 138.1 ПКУ);
  • зменшується на суму первісної вартості придбання або виготовлення та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення таких активів, визначеної згідно з бухобліком (відповідно до п. 138.2 ПКУ).

У разі здійснення операцій із продажу інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінансового результату до оподаткування згідно з нормами п. 138.1 і п. 138.2 ПКУ не здійснюється. Результат від продажу таких активів визначається згідно з правилами бухобліку, та відображається в складі фінансового результату до оподаткування без коригувань.

ІПК ДФСУ від 17.10.2017 р.
№ 2251/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»