Винагороду за договором цивільно-правового характеру фізособі виплачують за КЕКВ 2111 «Заробітна плата». Якщо ж послуги надає (виконує роботи) фізособа-підприємець, то застосовується відповідний КЕКВ залежно від суті платежу (а не код 2111).

Також уточнено, за яким КЕКВ оплачувати придбання матцінностей, ураховуючи вартісний показник, а саме:

  • якщо вартість матцінностей становить більш ніж 6000 грн (за одиницю), але вони використовуватимуться як витратні матеріали (запасні частини), то їх оплачують за КЕКВ 2210 «Предмети, товари, обладнання та інвентар»;
  • якщо було заплановано придбання основних засобів за ціною вище за 6000 грн за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», але постачальник знизив ціну, унаслідок чого вона стала меншою за 6000 грн, оплату проводять за КЕКВ 2210, а не 3110.

Лист ДКСУ від 11.04.2017 р.
№ 16-05/370-5947

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»