Умовою підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах є атестація робочих місць.

Для призначення пенсії за віком на пільгових умовах має бути підтвердження права працівника на цю пенсію за результатами атестації робочих місць. Порядок проведення атестації робочих місць затверджено постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442.

Результати атестації (як уперше проведеної, так і чергової) застосовуються впродовж п’яти років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на такому підприємстві не змінювалися докорінно умови й характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що надають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах (п. 4.2 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Мінпраці України від 18.11.2005 р. № 383).

Фахівці Держпраці в Кіровоградській області на своєму офіційному сайті наголосили: якщо докорінно змінились умови й характер праці, для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах слід проводити позачергову атестацію.

У разі підтвердження цього права за результатами вперше проведеної атестації до стажу, який надає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховується весь період роботи на цьому підприємстві у виробництвах, передбачених Списками, до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення атестації та період роботи впродовж наступних п’яти років з урахуванням вимог п. 4.2 Порядку № 383.

Атестацію вперше можна проводити на окремому робочому місці, зокрема новоутвореному, на робочих місцях дільниці, цеху, попри те, чи проводилась атестація на інших робочих місцях підприємства.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»