До страхового стажу зараховуються періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності й інші періоди, що враховувалися до трудового стажу для призначення пенсії до 01.01.2004 (дата набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), зараховуються до страхового стажу в порядку й на умовах, передбачених законодавством, яке діяло раніше.

Так, до 01.01.2004 у трудовий стаж включалися всі періоди перебування в трудових відносинах, у т.ч. у періоди відпусток:

  • для догляду за дитиною до 3-х років;
  • у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • для догляду за дитиною відповідно до медичного висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку.

Також у трудовий стаж до 01.01.2004 включався час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку.

Починаючи з 01.01.2004, час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до страхового стажу матері за таких умов:

  • за умови догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;
  • за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Із 1 січня 2005 року внески за ці періоди сплачуються за рахунок коштів державного бюджету.

Сплата внесків за періоди перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами проводиться з 1 липня 2013 року.

Крім того, під час визначення права на призначення пенсії за віком також ураховуються періоди:

  • перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;
  • перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»