Настанови Організації економічного співробітництва та розвитку щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній і податкових адміністрацій (далі — Настанови ОЕСР) є головним рекомендаційно-методичним міжнародним документом у сфері регулювання трансфертного ціноутворення. Запроваджуючи в Україні правила трансфертного ціноутворення, до ПКУ було імплементовано рекомендований Настановами ОЕСР принцип «витягнутої руки» (аrm’s length рrinciple), що є всесвітньо визнаним стандартом контролю за трансфертним ціноутворенням.

Загальна методологія контролю за трансфертним ціноутворенням, викладена в ст. 39 ПКУ, повністю відповідає методології Настанов ОЕСР, зокрема у частині застосування методів установлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», проведення функціонального аналізу й аналізу зіставності, підготовки документації, процедур попереднього узгодження ціноутворення тощо.

При цьому Україна не є членом Організації економічного співробітництва та розвитку, тому Настанови ОЕСР не можуть розглядатись як норми прямої дії в Україні.

Водночас, зважаючи на те що Настанови ОЕСР є узагальненням найкращих сучасних практик застосування принципу «витягнутої руки» для оцінки трансфертного ціноутворення під час здійснення підприємствами контрольованих операцій, вони можуть використовуватися платниками податків і контролюючими органами як рекомендаційно-методологічні матеріали під час практичного застосування ст. 39 ПКУ.

ІПК ДФС від 15.08.2017 р.
№ 1615/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»